Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE (1 BLOC CU GARSONIERE SI DOUA BLOCURI CU APARTAMENTE DE 2 CAMERE) CARTIER LACU DULCE MUNICIPIUL BRAILA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.364.832 RON

Castigatorul Licitatiei: CONCIVIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 77179/13.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 64797
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE BRAILA
Adresa postala: Str. MIHAI EMINESCU, Nr.27, Localitatea: Braila, Cod postal: 810005, Romania, Punct(e) de contact: EUGEN TURCU, Tel.0239-614226, Email: [email protected], Fax: 0239-611092, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE (1 BLOC CU GARSONIERE SI DOUA BLOCURI CU APARTAMENTE DE 2 CAMERE) CARTIER LACU DULCE MUNICIPIUL BRAILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Braila, cartier Lacu Dulce
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE (1 BLOC CU GARSONIERE SI DOUA BLOCURI CU APARTAMENTE DE 2 CAMERE) CARTIER LACU DULCE MUNICIPIUL BRAILA - IN TOTAL 14 APARTAMENTE CU 1 (UNA) CAMERA, 16 APARTAMENTE CU 2 (DOUA) CAMERE SI 2 APARTAMENTE CU 3 (TREI) CAMERE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45222000-9 - Lucrari de constructii pentru lucrari publice, altele decat podurile, puturile si pasajele subterane (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 364, 831.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
55%
Descriere:
2.
Calitate
15%
Descriere:
3.
Protectia mediului
10%
Descriere:
4.
Durata
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22 Denumirea: CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE - CARTIER LACU DULCE MUNICIPIUL BRAILA
V.1) Data atribuirii contractului 6/29/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONCIVIA S.A.
Adresa postala: CALEA CALARASILOR, NR 161, Localitatea: Braila, Cod postal: 810274, Romania, Tel.0239-616281, Email: [email protected], Fax: 0239-616288, Adresa internet (URL): www.concivia.ro
CONFORT 2000 S.R.L.
Adresa postala: STR.ANA-ASLAN, NR.42-44, Localitatea: Braila, Cod postal: 810003, Romania, Tel.0239-612216, Email: [email protected], Fax: 0239-612216
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3752450.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3364831.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa A.N.R.M.A.P
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Directiei Serviciilor Publice Braila
Adresa postala: Str.Mihai Eminescu, nr.27, Localitatea: Braila, Cod postal: 810005, Romania, Tel.0239614226, Email: [email protected], Fax: 0239611092
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2009 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer