Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire bloc nr.5 cu 45 apartamente, regim de inaltime P+8E, in amplasament str.Serei - str.Fagaras, mun.Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
92.739 EUR

Castigatorul Licitatiei: CONEXTRUST S.A.
Anunt de atribuire numarul 100857/27.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala:  STR. MARASESTI NR.6, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Punct(e) de contact:  CORINA NEAGA, Tel. 0234-581849;0723683160, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0234-588757, Adresa internet (URL):  www.primariabacau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construire bloc nr.5 cu 45 apartamente, regim de inaltime P+8E, in amplasament str.Serei - str.Fagaras, mun.Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bloc nr. 5 str. Fagaras nr.25 din municipiul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Avand in vedere ca toate apartamentele se vor da spre inchiriere ca si locuinte sociale si nu se vor vinde prin credit ipotecar asa cum a fost prevazut initial in proiect s-au suplimentat cantitatile de lucrari prin realizarea unui minim de dotari in ce priveste instalatiile sanitare ( zidirea cazilor de baie, montarea de lavoare si baterii amestecatoare, a sifoanelor de pardosea in bai), anveloparea cu polistiren a stalpilor de la balcon, realizarea instalatiilor de ventilatie in toate baile, etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211340-4 - Lucrari de constructii de imobile colective (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
92, 738.99EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 68559 Denumirea: Lucrari suplimentare - Constr bl. nr.5 cu 45 ap., regim de inaltime P+8E, in amplasament str.Fagaras
V.1) Data atribuirii contractului 1/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONEXTRUST S.A.
Adresa postala:  str.I.S.Sturza, nr.78, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600269, Romania, Tel. 0234576702, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0234515831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93537.16 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92738.99 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 374, 517.77 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul initial a fost incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti si SC Conextrust SA Bacau.Ulterior contractul a fost cesionat catre Municipiul Bacau de catre Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti prin contractul de cesiune nr.100535 din 24.08.2009 (21755 / 25.08.2009) ce este anexa la HCL nr.278/20.08.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr.4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600296, Romania, Tel. 0234/514419, Email:  [email protected], Fax:  0234/525211, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bacau
Adresa postala:  str. Marasesti nr.6, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Tel. 0234/581849, Email:  [email protected], Fax:  0234/588757, Adresa internet (URL):  www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.01.2011 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer