Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL BISTRA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.253.908 RON

Castigatorul Licitatiei: CARTEL BAU S.A.
Anunt de atribuire numarul 36492/23.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17042
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA COMUNEI BISTRA
Adresa postala: STR. CALEA TURZII, NR. 100, Localitatea: Bistra, Cod postal: 517115, Romania, Punct(e) de contact: MARIN BIRLA, Tel.0258773105, Email: [email protected], Fax: 0258773105
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL BISTRA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: STR. CALEA TURZII, COMUNA BISTRA, JUD ALBA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SE VOR REALIZA LUCRARI DE CONSTRUIRE A UNUI CAMIN CULTURAL IN COMUNA BISTRA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212300-9 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 253, 908RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 41 Denumirea: LUCRARI CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL BISTRA
V.1) Data atribuirii contractului 11/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CARTEL BAU S.A.
Adresa postala: str. Emil Racovita nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400165, Romania, Tel.0264/413050, Email: [email protected], Fax: 0264410147
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 900000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1253908.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: STR. CALEA TURZII. NR.100, Localitatea: BISTRA, Cod postal: 517115, Romania, Tel.0258773105, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2007 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer