Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire Casa Casatoriilor si sediul Directiei de Evidenta a Persoanelor, Timisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.540.185 RON

Castigatorul Licitatiei: SC NISEUS CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 39897/13.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 27092
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0256-408349, In atentia: Corina Radu, Email: [email protected], Fax: 0256-204177/408367, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construire Casa Casatoriilor si sediul Directiei de Evidenta a Persoanelor, Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Timisoara, bv.Mihai Eminescu nr.11
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
construire Casa Casatoriilor si sediul Directie de Evidenta a Persoanelor, Timisoara
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215200-9 - Constructie de cladiri pentru servicii sociale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 540, 184.49RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5 Denumirea: Executia lucrarilor de construire a Casei Casatoriilor si sediul pentru Directia de Evidenta a Perso
V.1) Data atribuirii contractului 2/21/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NISEUS CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Str. DOINA nr. 2, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410335, Romania, Tel.0359-436770, Fax: 0259-431527
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3705779.12 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2540184.49 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara - sectia Contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256-494650, Fax: 0256-498092
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: bv.C.D.Loga nr.1, Primaria Timisoara, camera 229, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel.0256-408349/408367, Fax: 0256-408367/204177
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2008 09:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer