Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE CLADIRE ADMINISTRATIVA SI HALA INDUSTRIALA , REABILITARE CLADIRE OPERARE SI AMENAJARI EXTERIOARE IN MUN. MEDIAS


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.950.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DAFORA SA
Anunt de atribuire numarul 130859/11.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120500
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala: Str. Gravorilor, nr.2A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: VASILE DINCA, Tel. +40 269841426, Email: [email protected], Fax: +40 269834270, Adresa internet (URL): www.apatarnavei.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE CLADIRE ADMINISTRATIVASI HALA INDUSTRIALA , REABILITARE CLADIRE OPERARE SIAMENAJARI EXTERIOARE IN MUN. MEDIAS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: mun. Medias
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucarilor de construire cladire administrativa si hala industriala, reabilitare cladire operare si amanajari exterioare in mun. Medias
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45231221-0-Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 950, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Procedura 13/2011 , cod SI-TAM-WORKS-RB ? 1P
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Lucr.de constr. cladire ad-tiva si hala industriala, reabilitare cladire operare si amenajari exteri
V.1) Data atribuirii contractului 10.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DAFORA SA
Adresa postala: P-ta Regele Ferdinand I, nr. 15, Localitatea: Medias, Cod postal: 551002, Romania, Tel. 0269844507, Email: [email protected], Fax: 0269841726, Adresa internet (URL): www.dafora.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7230904.23 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6950000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?, Denumirea proiectului : ?Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita, Dumbraveni, Judetul Sibiu , program finantat din fonduri comunitare.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: B-dul Victoriei, nr.11, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550024, Romania, Tel. +40 269217104, Email: [email protected], Fax: +40 269217702
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. MEDIAS
Adresa postala: Str. Gravorilor, Nr. 2A , jud. Sibiu, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269841426, Email: [email protected], Fax: +40 269834270, Adresa internet (URL): www.apatarnavei.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2012 15:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer