Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire conducta de refulare ape uzate menajere Ghermanesti-Snagov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.811.082 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. AXA CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 31368/04.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 17705
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Snagov (Primaria comunei Snagov)
Adresa postala: com. Snagov, sat Ghermanesti, str. Sos. Ghermanesti, nr. 49, judet Ilfov, Localitatea: Snagov, Cod postal: 077170, Romania, Punct(e) de contact: Nelu Oprescu, Tel.4910642, Email: [email protected], Fax: 4910653
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construire conducta de refulare ape uzate menajere Ghermanesti-Snagov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: com. Snagov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire conducta de refulare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 811, 082RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
economic
50%
Descriere:
2.
tehnic
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23941 Denumirea: Construire conducta de refulare ape uzate menajere Ghermanesti-Snagov
V.1) Data atribuirii contractului 11/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AXA CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 100, etaj 2, ap. 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010576, Romania, Tel.3235964
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1811082.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria com. Snagov
Adresa postala: sat Ghermanesti, str. Sos Ghermanesti, nr. 49, judet Ilfov, Localitatea: Snagov, Cod postal: 077170, Romania, Tel.02174910642, Email: [email protected], Fax: 0214910653
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2007 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer