Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 IASI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.250.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FENE GRUP SA
Anunt de atribuire numarul 58736/27.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 46019
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD IASI
Adresa postala: Iasi, str. Nicolae Balcescu nr. 26, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700117, Romania, Punct(e) de contact: Laura Codreanu, Tel.0232268014, Email: [email protected], Fax: 0232266014
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA -GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.4 IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Gradinita cu program prelungit nr. 4, Mun. Iasi, Jud. Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA -GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.4 IASI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 250, 000.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Programul propus pentru executia lucrarii- planul de management a calitatii aplicat la lucrare
20%
Descriere:
3.
Durata de executie a lucrarilor
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8692 Denumirea: CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI NR. 8692
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FENE GRUP SA
Adresa postala: STR. GR. URECHE, NR. 1-3, Localitatea: IASI, Cod postal: 700023, Romania, Tel.0232277807
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2250000.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Email: [email protected], Fax: 0232/255907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ISJ Iasi - serviciul juridic
Adresa postala: Str. N. Balcescu, nr. 26, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700117, Romania, Tel.0232268014, Fax: 0232267705
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.10.2008 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer