Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Construire drum forestier Chirtoc - Ocolul Silvic Moinesti, lucrari suplimentare capitolul Diverse si neprevazute"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
40.665 RON

Castigatorul Licitatiei: ARGIF S.A.
Anunt de atribuire numarul 143565/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Construire drum forestier Chirtoc - Ocolul Silvic Moinesti, lucrari suplimentare capitolul Diverse si neprevazute"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ocolul Silvic Moinesti, UP VI Schit, comuna Balcani , jud Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de constructii drumuri forestiere, lucrari suplimentare la drumul forestier Chirtoc din capitolul " Diverse si Neprevazute" conform Hg28/2008
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
40, 665RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 314636
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14054/03.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14546 Denumirea: " Act aditional lucrari suplimentare drum forestier Chirtoc"
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARGIF S.A.
Adresa postala: str. Armand Calinescu, nr.44, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel. 0248219309, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248222285, Adresa internet (URL): www.argif.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40665.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40665.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prezentula ct aditional se incheie in baza art 122, litera "i" din OUg34/2006.Valoarea lucrarilor achizitionate este suportata din capitolul " Diverse si neprevazute" al devizului general aprobat . Valoarea lucrarilor se constituie ca act aditional la contractul de lucrari nr. 6287/29.05.2012 cu o valoare de 832404 lei fara TVA.Contractul s-a incheiat in baza OUG34/2006, prin procedura de " cerere de oferta" , publicandu-se invitatia de participare nr314636/14.09.2011
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribulalul Bacau - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207604, Fax: +40 234207601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau- serviciul juridic
Adresa postala: sat Lilieci, comuna Hemeius ( Parc Dendrologic), Localitatea: Hemeius, Cod postal: 600273, Romania, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234571905
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer