Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire Drum Forestier Grosi Sapcea, Judetul Alba


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.567.708 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA
Anunt de atribuire numarul 19153/19.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 11061
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Cugir
Adresa postala: Str. I.L. Caragiale, Nr.1, Localitatea: Cugir, Cod postal: 515600, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Tiru, Tel.0258751001, Email: [email protected], Fax: 0258755394, Adresa internet (URL): www.primariacugir.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construire Drum Forestier Grosi Sapcea, Judetul Alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Cugir, judetul Alba, Romania
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire Drum Forestier Grosi Sapcea, Judetul Alba - Elaborare documentatii tehnice (proiect tehnic, PAC, detalii de executie, caiet de sarcini) siExecutie lucrare,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 567, 708RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C35.04023701000044 L
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36/12769 Denumirea: Construire Drum Forestier Grosi Sapcea, Judetul Alba
V.1) Data atribuirii contractului 8/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA
Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR , NR.103-105, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010562, Romania, Tel.0212081400
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2973559.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2157738.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul SAPARD, Masura 3.5 Drumuri forestiere
VI.2) Alte informatii
Vizita in teren in data de 04.07.2007, ora 9, 00
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Primariei Cugir
Adresa postala: Str.I.L.Caragiale, nr.1, ,Localitatea: Cugir, Cod postal: 515600, Romania, Tel.0258/751001, Fax: 0258/755394, Adresa internet (URL): www.primariacugir.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2007 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer