Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE DRUM FORESTIER HOBITA COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.591.389 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VIVA CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 29036/25.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14486
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SARMIZEGETUSA
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR. 4, Localitatea: Sarmizegetusa, Cod postal: 337415, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN JURJ, Tel.0254776510, Email: [email protected], Fax: 0254776552
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE DRUM FORESTIER HOBITA COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Sarmizegetusa, Judetul Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1 - Servicii de proiectare: Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada implementarii proiectului, Lotul 2 - Executie de lucrari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 2, 591, 389.19 RON si 2, 787, 877.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 57/2061 Denumirea: Construire drum forestier Hobita comuna Sarmizegetusa, Judetul Hunedoara
V.1) Data atribuirii contractului 10/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VIVA CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Strada Depozitelor nr. 2B, Localitatea: Deva, Cod postal: 330179, Romania, Tel.0354/104682, Fax: 0354/104682
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3390680.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2591389.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul SAPARD, Masura 3.5, Submasura "Drumuri forestiere", in baza contractului de finantare C 3.50401352200017
VI.2) Alte informatii
Se va organiza o vizita obligatorie pe teren la data de 10.09.2007 ora 11, 00
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba - Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810293
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Sarmizegetusa
Adresa postala: Str. Principala nr. 4, Localitatea: Sarmizegetusa, Cod postal: 337415, Romania, Tel.0254/776510, Fax: 0254/776552
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2007 11:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer