Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE ACCES BAZINET CORBU SI ACCES BAZINET JIGOROSITA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.695.139 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSMIN SA
Anunt de atribuire numarul 30981/09.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 15647
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARU
Adresa postala: Prof. Dr. Stefan Garbea, Nr. 222, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Raducanu, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE ACCES BAZINET CORBU SI ACCES BAZINET JIGOROSITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA BARU
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ELABORARE PROIECT TEHNIC, CAIETE DE SARCINI, DETALII DE EXECUTIE, ASISTENTA TEHNICA + EXECUTIE LUCRARI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 695, 139RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15/66 Denumirea: CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE ACCES BAZINET JIGOROSITA SI ACCES BAZINET CORBU, COMUNA BARU,
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSMIN SA
Adresa postala: strada Independentei, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel.0254/541984, Email: [email protected], Fax: 0254/541984
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2695139.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 95000.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
servicii proiectare SC PROFOREST SRL
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL SAPARD
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic propriu al autoritatii contractante
Adresa postala: Baru, strada Profesor Doctor Stefan Garbea , nr.222, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398, Adresa internet (URL): www.baru.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2007 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer