Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - construire Internat si Cantina cu Bucatarie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.016.140 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GRUP 4 INSTALATII S.A.
Anunt de atribuire numarul 87490/03.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 73282
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTIDE AUZ NR 1 Cluj Napoca
Adresa postala: CLUJ-NAPOCA, STR.DOROBANTILOR NR 40, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: DORINA TALOS, Tel.0264-431460, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0264-430149, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
construire Internat si Cantina cu Bucatarie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Liceul pentru Deficienti de Auz Cluj-Napoca, str Dorobantilor nr.40
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Caracteristicile constructiei propuse : Internat si cantina cu bucatarie D+P+3EDimensiunile maxime ale constructiei: 21, 25 x 33, 65 mSuprafata construitaS.C.= 610 mpSuprafata desfasurataS.D.= 2936 mpSuprafata desfasurata construita S.D.C.= 2452 mpSuprafata utila totala S.U.=2559.67 mpCladirea va avea fundatii continue din beton armat. La subsol elevatii de beton armat. La parter si etaje structura in cadre de beton armat cu umplutura de zidarie de caramida cu goluri verticale cu grosime de 30 cm. Planseele vor fi de beton armat si acoperisul tip terasa necirculabila cu atic perimetral de beton armat.Se vor prevedea finisaje exterioare si finisaje interioare.Constructia va fi racordata la retelele de energie electrica, telefonie, apa - canal si gaz existente la strada
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212410-3 - Lucrari de constructii de cladiri pentru cazare (Rev.2)
45212422-0-Lucrari de constructii de cantine (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 016, 139.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1360/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1881/17.11.2009 Denumirea: Constrire internat cu cantina si bucatarie
V.1) Data atribuirii contractului 11/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GRUP 4 INSTALATII S.A.
Adresa postala: str. Luncii, nr. 5A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel.0264596168, Fax: 0264596266
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9412015.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3016139.86 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 16
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr 60, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare nr 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-596110, Email: [email protected], Fax: 0264-596110, Adresa internet (URL): portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Liceul pentru Deficienti de Auz Cluj-Napoca
Adresa postala: Str.Dorobantilor nr 40, Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel.0264-431460, Email: [email protected], Fax: 0264-430149
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2009 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer