Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire modernizare si reabilitare drum forestier in Comuna Coas judetul Maramures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.976.015 RON

Castigatorul Licitatiei: JAOP-Sociedades de Empreitadas SA
Anunt de atribuire numarul 22072/21.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 11322
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Coas
Adresa postala: Coas nr.265/A, Localitatea: Coas, Cod postal: 437282, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Comunei Coas, Tel.0262286233, In atentia: responsabil leg. Sabin Rat, sau Gligan Vasile Cameliu, Email: [email protected], Fax: 0262286233, Adresa internet (URL): Coas
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construire modernizare si reabilitare drum forestier in Comuna Coas judetul Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Coas judetul Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea proiectului tehnic de excutie si Construirea drumului forestier in comuna Coas
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 976, 015RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9 Denumirea: construire modernizare si reabilitare drum forestier in comuna Coas jud. Maramures
V.1) Data atribuirii contractului 9/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
JAOP-Sociedades de Empreitadas SA
Adresa postala: Rua Antonio Antunes No 9, Rio de Mouro (velho) 2635-404 Sintra, Localitatea: Rio de Mouro, Cod postal: 2635-404, Portugal, Tel.0362401396, Fax: 0362401397
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 1976015.00/1976015.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Sapard masura 3.5 submasura Drumuri forestiere
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Str.Stefan Cel Mare nr.1, jud.Cluj, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-431063, Fax: 0264-593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul de achizitii publice al autoritatii contractante
Adresa postala: Primaria Comunei Coas, localitatea Coas nr.265/A, judetul Maramures, Localitatea: Coas, Cod postal: 437282, Romania, Tel.0262-286233, Email: [email protected], Fax: 0262-286233
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2007 10:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer