Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire pavilion multifunctional imobilul 770 Oradea


Anunt de intentie numarul 16886/12.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02444 Sibiu
Adresa postala: Piata Armelor nr. 10, loc. Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550194, Romania, Punct(e) de contact: Petrache Gabriel, Tel.0269/ 210972, Email: [email protected], Fax: 0269/210098
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Construire pavilion multifunctional imobilul 770 Oradea
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Oradea, Strada Armatei Romane nr.24, Jud.Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Pavilion cu regim de inaltime P+3E AC=900mp, AD=3000mp; Racorduri: apa, electric, gaze naturale; Retele: canalizare, apa potabila, gaze naturale, termice, iluminat exterior; Centrala termica; Rezervor apa 200mc; Drumuri si alei; Imprejmuire; Utilaje aferente obiectelor sus mentionate.
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 000, 000 si 15, 000, 000RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 15.02.2010
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Documentatia tehnica de executie este in curs de elaborare.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin buget M.Ap.N.Decontarea se va face pe baza urmatoarelor documente transmise de contractant: factura in original, masuratoare, situatie de lucrari, proces verbal de receptie stadiu fizic.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2010 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer