Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire sala de sport in incinta curtii Gr Sc Ctii Elie Radu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.579.984 RON

Castigatorul Licitatiei: AB CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 84560/30.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 71259
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII MONTAJ ELIE RADU
Adresa postala: B-DUL ENERGETICIENILOR NR 5 SECTOR 3 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 75500, Romania, Punct(e) de contact: IOANA ARIES, Tel.3466040, Email: [email protected], Fax: 3466040, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construire sala de sport in incinta curtii Gr Sc Ctii Elie Radu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Grup Scolar Elie Radu, Bd Energeticienilor Nr 5, Sector 3, Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire sala de sport in incinta curtii Grupului Scolar de Constructii-Montaj Elie Radu ProiectareProiectarea consta in : elaborarea proiectului tehnic si detaliile de executie , elaborarea PAC, elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare conform Certificatului de Urbanism.ExecutieObiectul principal : Construire sala de sport in incinta curtii Grupului Scolar de Constructii-Montaj Elie Radu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212200-8 - Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 579, 984.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret (proiectare+executie)
60%
Descriere:
2.
propunere tehnica
35%
Descriere:
3.
termen de executie
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 800 Denumirea: Construire sala de sport in incinta Grupului Sc Ctii Montaj Elie Radu
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AB CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Bistritei, nr.1, bl.1, et. parter, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120212, Romania, Tel.0338101384, 0729990186, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0338101385
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14579984.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos Nr 6 Sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei Nr 5 Sector 5, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3191493, Fax: 021/3191649
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Sector 3
Adresa postala: Str Parfumului Nr 2-4 Sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Tel.021/3180336, Fax: 021/3180336
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2009 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer