Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire sala de sport multifunctionala cu 300 de locuri in municipiul Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
67.563.984 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 113710/18.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 108948
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala:  Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230080, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MOANTA, Tel. 0249/439377;407002, Email:  [email protected], Fax:  0249/431708;439336, Adresa internet (URL):  www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construire sala de sport multifunctionala cu 300 de locuri in municipiul Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Slatina str.Crisan nr.33, jud.Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire Sala de Sport Multifunctionala cu 3000 de locuri confor studiului de fezabilitate anexatOfertantul va elabora proiectul tehnic, va obtine autorizatia de construire si toare avizele solicitate si va executa Sala Polivalenta conform proiectului tenic aprobat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212000-6 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
67, 563, 980.47RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S2-002773din05.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14513 Denumirea: Proiectare si executie Sala de sport multifunctionala cu 3000 de locuri in municipiul Slatina
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala:  STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800684, Romania, Tel. 0236/473105, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0236/473087, Adresa internet (URL):  www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 68256370.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 67563980.47 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 20
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Olt
Adresa postala:  str.Manastirii, nr.2, Slatina, judetul Olt, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 021/3104642, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala:  Str. Mihail Kogalniceanu nr.1, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230080, Romania, Tel. 0249/407004
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2011 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer