Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie de Compost, in Judetul Bistrita-Nasaud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
32.841.486 RON

Castigatorul Licitatiei: IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 87541/06.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 77797
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel.0263230741, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie de Compost, in Judetul Bistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Dumitra, Sat Terpiu, jud Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ConstruioreaCentrului de Menegment Integrat al Deseurilor, Statiei de Sortare si Statiei de Compostare, in com Dumitra, loc Terpiu, judetul Bistrita Nasaud care va cuprindesi Proiectarea si executia Statiei de Epurare Levigat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45222110-3 - Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
45253800-3-Lucrari de constructii de statii de compostare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
32, 841, 486RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Oferta finaciara
60%
Descriere:
2.
oferta tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S189-272008din01.10.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 336 Denumirea: Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie Compost, BN
V.1) Data atribuirii contractului 1/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: B-dul Eroilor, Nr.6-8, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel.0212404041, Email: [email protected], Fax: 0212402056, Adresa internet (URL): www.iridexgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 48053670.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32841486.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 11
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Se subcontracteaza 11% din valoare pentru executia constructii metalice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE INJUDETUL BISTRITA-NASAUDProgramul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 013 NR. DE INREGISTRARE IN SMIS-CSNR 1385
VI.2) Alte informatii
Datorita volumului mare al Documentatiei deatribuire, a fost imposibila atasarea acesteia in intregime la anuntul de participare in SEAP. S-au atasat anuntului de participareVol I si Vol II . In cel mult 24h de la primirea scrisorii, autoritatea contractanta va pune la dispozitia operatorilor economici interesati, in mod gratuit de la sediul autoritatii contractante, camera 42, pe suport electronicun exemplar alVol III, Vol IV , V si VI.- Operatorii economici vor transmite o scrisoare deinteres, cu toate datele de identificare, cel mai tarziu cu doua zile inainte de data deschiderii ofertelor.Toate raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi publicate in SEAP, motiv pentru care operatorii economici vor lua toate masurile ce se impun pentru a intra in posesia lor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str. Stefan Cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264431063, Fax: 0264593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Consilului Judetean Bistrta Nasaud
Adresa postala: P-ta Petru Rares, nr.1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Tel.0263230741, Fax: 0263214750
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2010 10:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer