Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construirea si Modernizarea drumurilor Forestiere Varkapu - Rapsone si Sugo din Comuna Praid, judetul Harghita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.491.146 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. DRUMSERV S.A.
Anunt de atribuire numarul 27829/08.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12817
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Praid (Consiliul Local Praid)
Adresa postala: 537240 Praid, nr. 394, jud. Harghita, Localitatea: Praid, Cod postal: 537240, Romania, Punct(e) de contact: Ambrus Sandor, Tel.0266-240-175, Email: [email protected], Fax: 0266-240-175
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construirea si Modernizarea drumurilor Forestiere Varkapu - Rapsone si Sugo din Comuna Praid, judetul Harghita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: sat Praid km5 pe DN13B sat Ocna de Sus cc.600m de la DN13A
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 Elaborarea proiectului si asistenta tehnica din partea proiectantului Lot 2 Executie lucrari de construire drumuri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 491, 145.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C350402372100038
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4759 Denumirea: CONSTRUIREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR FORESTIERE VARKAPU-RAPSONE SI SUGO DIN COMUNA PRIAD, JUDETUL
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DRUMSERV S.A.
Adresa postala: str. 8Martie nr. 66, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540229, Romania, Tel.0265.252.315, Fax: 0265.307.470
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2491145.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program SAPARD, masura 3.5 Silvicultura, Submasura drumuri forestiere
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavreopolos nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Tg.Mures
Adresa postala: str.Justitiei, nr. 1, Localitatea: TG Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265263694, Email: [email protected], Fax: 0265169199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Praid
Adresa postala: Principala nr.394, Localitatea: Praid, Cod postal: 537240, Romania, Tel.0266240175, Email: [email protected], Fax: 0266240175
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2007 21:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer