Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta economico-financiara, juridica si tehnica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.726.282 RON

Castigatorul Licitatiei: DELOITTE CONSULTANTA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 91537/27.05.2010
Informatii anunt de participare asociat 84172
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  RO 060042, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela MINCU, Tel. 021.305.55.30, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021.305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consultanta economico-financiara, juridica si tehnica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta economico-financiara, juridica si tehnicapentru pregatirea si derularea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari publice pentru realizarea si operarea sistemului de parcari din municipiul Bucuresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66171000-9 - Servicii de consultanta financiara (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
72221000-0-Servicii de consultanta privind analiza economica (Rev.2)
79111000-5-Servicii de consultanta juridica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 726, 281.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
20%
Descriere:
2.
2.1 Calitate si fezabilitate metodol. prin care este propusa implement.contr.
16%
Descriere:
3.
2.2 Detaliere activit.prop.pt.ating.obiective.contr., cu stab.realista a term.pt.realiz.activ.pe care le va desf.consultant
16%
Descriere:
4.
2.3 Explicarea atingerii rezultatelor prin activitatile propuse, a relatiei inputuri-outputuri (gr. de corelare a acestora)
16%
Descriere:
5.
2.4 Fezabilitate per.si dur.activ.prop., luind in cons.per.organiz.si modalit.raport.prop.priv.stad.realiz.proi., mod.colect.-transm.benef.inf.confid.care pot infl.rezult.proc.atribuire a contr.
16%
Descriere:
6.
2.5 Grad identif.si planif.etape semnif.in exec.contr.si calit.reflectarii rezult.in raportari cf.caiet
16%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S230-330526din28.11.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10 Denumirea: Consultanta economico-financiara, juridica si tehnica
V.1) Data atribuirii contractului 4/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELOITTE CONSULTANTA S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Etaj 3, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011141, Romania, Tel. 021 222 16 61, Email:  [email protected], Fax:  021 222 16 60, Adresa internet (URL):  http: //www.deloitte.com/view/ro_RO/ro/index.htm
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5726281.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 319.51.80, Fax:  021 319.51.76
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii Concesionari Contracte
Adresa postala:  Bd Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, et 1 cam 136, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050013, Romania, Tel. 021 30 555 30, Email:  [email protected], Fax:  021 30 555 30, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2010 11:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer