Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta in afaceri si management si servicii conexe


Anunt de intentie numarul 18326/24.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
Adresa postala:  Strada Avalansei, nr 20-22, sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Punct(e) de contact:  Georgeta Gosnea, Tel. 0213039831, Email:  [email protected], Fax:  0213039838
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Consultanta in afaceri si management si servicii conexe
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de livrare sau de executare : Bucuresti
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 5, 300, 000RON
Consultanta in afaceri si management si servicii conexe pentru activitati specifice in cadrul echipei de implementare pentru proiectul "PROself-PROmovarea Serviciilor de tip SEF-service"
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 28.09.2010
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Consultanta in afaceri si management si servicii conexe pentru activitati specifice in cadrul echipei de implementare pentru proiectul "PROself-PROmovarea Serviciilor de tip SEF-service".Realizareade activitati specifice in cadrul echipei de implementare pentru proiectul mentionat mai sus .
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract POSDRU/11/4.1/S/2 - pROIECT PROsef-PROmovarea Serviciilor de tip SELF-service
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.anpm.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2010 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer