Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta in domeniul managementului si executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii Tronsonul 1: Frontiera - Curtici - Arad - km 614


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.899.210 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. Baicons Impex S.R.L. - DB International GmbH, lider al asocierii fiind S.C. Baicons Impex S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133725/05.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129264
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Arhire, Tel. +40 213199528/122204, Email: [email protected], Fax: +40 21358549, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consultanta in domeniul managementului si executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii Tronsonul 1: Frontiera - Curtici - Arad - km 614
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Frontiera - Curtici - Arad - km 614
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul care face obiectul prezentei licitatii cuprinde supervizarea lucrarilor de reabilitare /modernizare a infrastructurii feroviare, care sa asigure viteze maxime de cel putin 160 km/h pentru trenurile de calatori si 120 km/h pentru cele de marfa, lucrari executate pe linie dubla, in conditiile asigurarii derularii circulatiei feroviare in zona lucrarilor pe intreaga perioada a executiei acestora, cuprinzand urmatoarele domenii de specialitate: 1. infrastructura si suprastructura linii de cale ferata variante de traseu cale ferata dubla lucrari de consolidare terasamente; 2. electrificare si energoalimentare; 3. telecomunicatii feroviare; 4. semnalizari feroviare, ERTMS, GSM-R; 5. lucrari de constructii civile (reabilitare cladiri si spatii aferente instalatiilor tehnologice si publicului calator, peroane, copertine, amenajari pentru persoanele cu dizabilitati).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 899, 210RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18/1/55/10.01.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S50-081910din13.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 111 Denumirea: Consultanta Tronson 1: Frontiera - Curtici - Arad - km 614
V.1) Data atribuirii contractului 14.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. Baicons Impex S.R.L. - DB International GmbH, lider al asocierii fiind S.C. Baicons Impex S.R.L.
Adresa postala: Strada Zambilelor nr.6, bl.60, Ansamblul Ramuri Tei, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023783, Romania, Tel. +40 212426798
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31753980.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14899210.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Progra Operational Sectorial Transporturi - POS-T
VI.2) Alte informatii
Durata de executie a serviciilor este de maximum 55 de luni de la data notificarii de catre Autoritatea Contractanta a inceperii prestarii serviciilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2012 08:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer