Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta pentru implementare G.I.S.


Anunt de participare (utilitati) numarul 61240/12.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: ERWIN WAGNER, Tel.0365423734, In atentia: Erwin Wagner, Email: [email protected], Fax: 0365423884
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A
Adresa postala: Str Gheorghe Doja, nr. 64-68, Localitatea: TG MURES, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: cam 201, Tel.0365-423734, In atentia: Erwin Wagner, Email: [email protected], Fax: 0365-423884
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A
Adresa postala: Str Gheorghe Doja, nr. 64-68, Localitatea: TG MURES, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: cam 201, Tel.0365-423734, In atentia: Erwin Wagner, Email: [email protected], Fax: 0365-423884
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A
Adresa postala: Str Gheorghe Doja, nr. 64-68, Localitatea: TG MURES, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: cam 201, Tel.0365-423734, In atentia: Erwin Wagner, Email: [email protected], Fax: 0365-423884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consultanta pentru implementare G.I.S.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Tg. Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Implementare, training si consultanta GIS/Intergraf
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72227000-2 - Servicii de consultanta privind integrarea software (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract cu durata de 18 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 200, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie - 7.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii: E.On Gaz Distributie SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Se solicita legalizarea asociatiei
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate conform art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: bilantul contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Prezentare generala, cel putin 3 recomandari incluzand nume de contact, experienta similara minim 3 ani de experienta in consultanta GIS, finalizarea a minim unui contract de consultanta GIS.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2008 12:00
Locul: E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA, Tg.Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 64-68
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL, SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: str. Bolyai nr. 30, Localitatea: TG MURES, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265-263694, Fax: 0265-269169
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. STRAVROPOLEOS , nr.6 , SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament juridic din cadrul E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Piata TRANDAFIRILOR, nr. 21, corp B-63, cam. 1-2, Localitatea: TG MURES, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0365 40 37 69, Email: [email protected], Fax: 0365 40 37 69
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2008 11:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer