Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta si asistenta tehnica pentru lucrari ,, Modernizare Pasaj Universitate "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
92.879 RON

Castigatorul Licitatiei: CILAS CF S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 37277/02.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 42868
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
Adresa postala: Domnita Ancuta , nr. 1 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010941, Romania, Punct(e) de contact: EMIL SERBANESCU, Tel.0213138170, Email: [email protected], Fax: 0213138170, Adresa internet (URL): Domnita Ancuta , nr. 1 , sector 1
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consultanta si asistenta tehnica pentru lucrari , , Modernizare Pasaj Universitate "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Bucuresti , intersectia dintre b-dul Regina Elisabeta , b-dul Carol , N.Balcescu , I.C. Bratianu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrari , , Modernizare Pasaj Universitate "
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
92, 879RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Criterii tehnice
45%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56 Denumirea: Consultanta si asistenta tehnica pentru lucrari , , Modernizare Pasaj Universitate "
V.1) Data atribuirii contractului 4/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CILAS CF S.R.L.
Adresa postala: Str. Meschendorfer, nr. 359, Localitatea: Sanpetru, Cod postal: 507190, Romania, Tel.0268/ 545 628, Email: [email protected], Fax: 0268/ 545 629, Adresa internet (URL): www.cilascf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92879.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: sos Oltenitei, nr.107 -111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.0213321060
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - Administratia Strazilor
Adresa postala: str. Domnita Ancuta , nr.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010941, Romania, Tel.0213138170, Fax: 0213138170
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2008 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer