Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta tehnica -"Reabilitarea si modernizarea Stadionului National Lia Manoliu"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.374.038 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LOUIS BERGER SAS - lider & LOUIS BERGER GROUP INC & BERGER DEVINE YAEGER, reprez prin LOUIS BERGER SRL
Anunt de atribuire numarul 11530/29.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22683
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO 050013, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA CONSTANTINESCU, Tel.021.305.55.30, Email: [email protected], Fax: 021.305.55.30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consultanta tehnica -"Reabilitarea si modernizarea Stadionului National Lia Manoliu"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: zona Complexului National Lia Manoliu Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta pentru executia integrala si proiectarea la fazele de PT si DE a Stadoinului National Lia Manoliu Bucuresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231100-8 - Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 374, 038RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S67-081941din05.04.2007
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2007/S81-099246din26.04.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4138 Denumirea: Servicii de consultanta la ob "Modernizarea si reabilitarea Stadionului National Lia Manoliu"
V.1) Data atribuirii contractului 12/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LOUIS BERGER SAS - lider & LOUIS BERGER GROUP INC & BERGER DEVINE YAEGER, reprez prin LOUIS BERGER SRL
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu nr.1, bl.A7, sc.3, et.8, ap.84, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011131, Romania, Tel.3143435, Fax: 3143435
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7057689.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6374038.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 210.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 210.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire, in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bucuresti
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, etaj I, cam. 136, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050013, Romania, Tel.(+4) 021 305.55.30, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 305.55.30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2008 11:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer