Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consumabile (filtre de ulei, curele transmisie) pentru motoarele diesel tip Caterpillar si tip Deutz din dotarea locomotivei LDH modernizat


Anunt de participare (utilitati) numarul 84330/12.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Nica, Tel.021/319.24.28, In atentia: serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: 021/319.24.28, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consumabile (filtre de ulei, curele transmisie) pentru motoarele diesel tip Caterpillar si tip Deutz din dotarea locomotivei LDH modernizat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. CFR SCAD BRASOV SA, str. Fundatura Harmanului, nr.3, Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consumabile (filtre de ulei, curele transmisie) pentru motoarele diesel tip Caterpillar si tip Deutz din dotarea locomotivei LDH modernizat - 16 loturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42913300-2 - Filtre de ulei (Rev.2)
09211100-2-Uleiuri pentru motoare (Rev.2)
31160000-5-Piese pentru motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)
42913400-3-Filtre de benzina (Rev.2)
42913500-4-Filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Filtru ulei (3 buc/set) buc 6002.Filtru ulei ( buc/set) buc 1203.Filtru motorina (5 buc/set)buc 6004.Filtru motorina (2 buc/set)buc 2005.Prefiltru motorina(retinere apa)(2 buc/set) buc 2006.Prefiltru motorina(retinere apa)(1 buc/set) buc 1007.Filtru aer (2 buc/set) buc 1508.Filtru aer interior (1 buc/set) buc 659.Filtru aer exterior (1 buc/set) buc 6510.Garnitura filtru ulei O-ring (1 buc/set) buc 20011.Garnitura filtru motorina O-ring (1 buc/set) buc 12012.Curea transmisie alternator (1 buc/set) buc 12013.Ulei CAT DEO 15W40 (1 butoi 208 l /set) l -46.80014.Ulei CAT DEO 15W40 (1 bidon de 20 l/set) l -4.50015.Ulei DEUTZ TLX 10W40 l -2.60016.Ulei DEUTZ TLX 10W40 (3 bidoane de 5 litri/set pentru schimb) l - 1.950
Valoarea estimata fara TVA: 1, 282, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare totala de 12.900 lei, impartita pe loturi la cap. loturi; Garantia de buna executie in valoare de 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratie privind eligibilitatea;b)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in stare de faliment ori lichidare, indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, indeplinirea conditiilor contractuale, in ultimii 2 ani, condamnari in ultimii 3 ani;c)Declaratie pe proprie raspundere referitor la legea privind concurenta;d)Declaratie pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de state)Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)bilant contabil la 31.12.2008b)Declaratie privind informatii generale si cifra medie de afaceric)Informatii privind bonitatea ofertantului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)autorizatie de livrare, in original (numai pentru comercianti)b)certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;
- Ofertantii persoane juridice romane trebuie sa indeplineasca cerintele OMT 290/2000, adica furnizorul de produse solicitate in Caietul de Sarcini sa aiba Autorizatie de Furnizor Feroviar si Certificat de Omologare Tehnica/Agrement Tehnic, dupa caz, eliberat de AFER, in conformitate cu solicitarile din Caietul de sarcini, in termen de valabilitate.- Ofertantii persoane juridice straine certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante si Agrement Tehnic eliberat de AFER, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cerintele OMT 290/2000, in termen de valabilitatec)declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii in originald)certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001:2000, la producator si ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
39/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.09.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.09.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.09.2009 11:00
Locul: SNTFC CFR Calatori Bdul Dinicu Golescu nr. 38 etaj 4 sala consiliu, sect 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata la anuntul de participare si se descarca de pe site-ul www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: str.Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021/319.51.83
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel.021/319.95.28 interior 122961, Fax: 021/313.20.62, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2009 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer