Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - consumabile si componente calculator, imprimante, copiatoare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
265.389 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CRESCO SRL
Anunt de atribuire numarul 668/11.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: EMIL POPESCU, Tel.0252/315848, Email: [email protected], Fax: 0252/323685, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
consumabile si componente calculator, imprimante, copiatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RAAN, Suc. ROMAG-PROD, Suc. ROMAG-TERMO
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
consumabile si componente calculatoare, imprimante, copiatoare necesare bunei functionari si utilizari a aparaturii calcul din cadrul birourilor si sectiilor utilizatoare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.1)
30217000-3-Piese si accesorii pentru computere (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
265, 389RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 117 Denumirea: consumabile si componente calculator, imprimante, copiatoare
V.1) Data atribuirii contractului 3/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CRESCO SRL
Adresa postala: strada Decebal nr. 37, bl. L1, ap. 3, Localitatea: Dr. Tr. Severin, Cod postal: 220109, Romania, Tel.0252/325683, Fax: 0252/325683
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 265389.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
curtea de apel craiova
Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251/415601, Fax: 0251/415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
consiliul national pentru solutionarea contestatiilor
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serv. contencios-juridic, achizitii publice
Adresa postala: str. N. Iorga, nr. 1, Localitatea: Dr. Tr. Severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel.0252/315848, Fax: 0252/323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2007 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer