Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contactoare electrice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
111.870 RON

Castigatorul Licitatiei: CESIVO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142724/27.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136679
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Sidonia Pasarin, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contactoare electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baza de Aprovizionare si Valorificare a Activelor, prin depozitele din orasele Motru si Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie contactoare electrice, necesare in schemele electrice de comanda si forta ale actionarilor de pe utilajele de mare capacitate, a benzilor transportoare, statiilor de pompe si locomotivelor diesel electrice, din carierele si subunitatile Sucursalei Divizia Miniera
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31220000-4 - Componente de circuite electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
111, 870RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25254
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 226/DM Denumirea: CONTACTOARE ELECTRICE
V.1) Data atribuirii contractului 22.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CESIVO S.R.L.
Adresa postala: Str Calea Dunarii nr 14, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200739, Romania, Tel. +40 251426033, Email: [email protected], Fax: +40 251426047, Adresa internet (URL): www.cesivo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3178.46 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2838.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 236/DM Denumirea: CONTACTOARE ELECTRICE
V.1) Data atribuirii contractului 24.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RUL ELECTRIC GRUP SRL
Adresa postala: Aleea Strandului nr. 17., bl J, sc 2.ap 22, Localitatea: Tecuci, Cod postal: 805300, Romania, Tel. +40 754099741, Email: [email protected], Fax: +40 336815849
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32544.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 232/DM Denumirea: CONTACTOARE ELECTRICE
V.1) Data atribuirii contractului 22.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FANADY IMPEX S.R.L.
Adresa postala: B-dul. Octavian Goga, nr. 16, bl. M42, sc. 2, ap. 50, et. 8, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030983, Romania, Tel. 021/320.14.82, Email: [email protected], Fax: 021/320.14.82
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 119106.89 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 111870.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofert.care fac dovada ca sunt intrepr. mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50%pt.garantia de part.si gar.de buna executie, cf.Legii nr.346/2004, art.16, alin.2. Ofert.este obligat sa depuna amendamente la proiectul de contr.pana la data limita de depunere a ofertei, sau in ofertadepusa.In situatia in care operatorul economic nu face amendamente la proiectul de contract pana la data limita de depunere a ofertei sau inoferta depusa, autoritatea contractanta considera ca op.economic accepta proiectul de contract. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta amendamente asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia cainainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a amendamentelor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicariscrise. Pentru clarificari la doc.existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentulsolicitarii. In situatia in care clarific.nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse.Dupa efect.clasam, in cazul in care pe locul 1sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei dedeschidere se va consemna: Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare; Daca a fostconstituita gar.de participare. Vor fi deschise ofert.financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se dacaa fost ofertata intreaga cantitate.Lista doc.depuse (veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire lacalificarea ofert.sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de ev.in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei dedeschidere a ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Legislatie, Biroul Legislatie Comerciala si Contencios
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2013 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer