Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Containere pentru deseuri


Anunt de participare numarul 41514/18.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Fartatesti (Primaria Fartatesti)
Adresa postala: comuna fartatesti, judetul valcea, Localitatea: Fartatesti, Cod postal: 247165, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Voicescu, Tel.0250769720, Email: [email protected], Fax: 0250769720
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Containere pentru deseuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Comunei Fartatesti, judetul Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prescontainer.
Containere pentru deseuri: -1, 1 mc culoare gri- 0, 4 mc culoare gri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28213800-6 - Containere pentru deseuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prescontainer - 1 buc-Containere (recipienti) colectare: -recipienti de colectare capacitate de 1, 1 mc 495 buc.-recipienti de colectare capacitate de 0, 4 mc 117 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 144, 250EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare - 5000 lei. Garantia de buna executie a contractului 10% din valuarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Partial din buget local si fonduri comunitare Programul PHARE 2004 Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionarea deseurilor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea intocmita in conformitate cu formularul 12A;3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform cu formularul 12C
Certificat de plata a taxelor si impozitelor locale
Certificat de plata a taxelor catre bugetul statului
Certificat de inregistrare si Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Autorizatie de functionare / altele echivalente.
Statutul firmei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani
Bilanturile contabile sau extrase de bilant pe ultimii trei ani
Lichiditatea generala conform ultimului bilant contabil anual >100%
Solvabilitatea patrimoniala conform ultimului bilant anual > 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii trei ani
Declaratie privind partea/partile din contractcare sunt indeplinite de subcontractanti
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Casieria Primariei comunei Fartatesti, judetul Valcea
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2008 12:00
Locul: Primaria comunei Fartatesti, judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cu imputrnicire scrisa de la reprezentantul legal al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Victoriei nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248624940, Fax: 0248211800
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Stavropoleus, Nr. 6, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Fartatesti
Adresa postala: Strada Principala nr 1, Localitatea: Comuna Fartatesti, Cod postal: 247165, Romania, Tel.0250769720, Fax: 0250769720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2008 18:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer