Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Containere pentru deseuri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
120.277 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC IRIDEX GRUP PLASTIC SRL
Anunt de atribuire numarul 41514/11.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59622
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Fartatesti (Primaria Fartatesti)
Adresa postala: comuna fartatesti, judetul valcea, Localitatea: Fartatesti, Cod postal: 247165, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Voicescu, Tel.0250769720, Email: [email protected], Fax: 0250769720
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Containere pentru deseuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Comunei Fartatesti, judetul Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prescontainer.Containere pentru deseuri: -1, 1 mc culoare gri- 0, 4 mc culoare gri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44613800-8 - Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
120, 277EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
punctaj financiar
60%
Descriere:
2.
punctaj tehnic
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S14-017427din22.01.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1167 Denumirea: Furnizare containere pentru deseuri
V.1) Data atribuirii contractului 3/31/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IRIDEX GRUP PLASTIC SRL
Adresa postala: Sos. Stefanesti 6-8, oras Voluntari, jud. Ilfov, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel.0212415513, Fax: 0212401005
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 144250.00 Moneda: EUR Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 120277.00/139887.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 438, 706.71 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Victoriei nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248624940, Fax: 0248211800
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Stavropoleus, Nr. 6, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Fartatesti
Adresa postala: Strada Principala nr 1, Localitatea: Comuna Fartatesti, Cod postal: 247165, Romania, Tel.0250769720, Fax: 0250769720
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2009 09:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer