Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
768.132 RON

Castigatorul Licitatiei: EPTISA ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 100775/26.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala:  str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  RO-700495, Romania, Punct(e) de contact:  Ovidiu Azoicai, Tel. 0332-413.150, Email:  [email protected], Fax:  0332-413.230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: S.C. APAVITAL S.A., str. Mihail Costachescu, nr.6, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311000-1 - Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
768, 132RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
38/13.12.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 146 Denumirea: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare ISPA Iasi 2000/RO/16/P/PE/006
V.1) Data atribuirii contractului 12/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EPTISA ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  Sos. Dudesti - Pantelimon, nr. 42, Corp A, Etaj 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  033094, Romania, Tel. 021 301 14 70, Email:  [email protected], Fax:  021 301 14 80, Adresa internet (URL):  www.eptisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 804326.86 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 768132.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Inf. procedura initiala: anunt participare - 54472/05.06.2008, anunt atribuire - 40575/11.09.2008.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232-217.808, Email:  [email protected], Fax:  0232-217.808, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232-217.808, Email:  [email protected], Fax:  0232-217.808, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala:  S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu nr.6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700495, Romania, Tel. 0332-413.257, Email:  [email protected], Fax:  0332-413.230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.01.2011 10:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer