Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contorizare gospodarii individuale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.791.304 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FLUID SERV SA
Anunt de atribuire numarul 39865/23.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 30278
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Virgiliu Moraru, Tel.664046, In atentia: Serviciului achizitii publice 2, Email: [email protected], [email protected], Fax: 664046
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contorizare gospodarii individuale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In localitatiile judetului Constanta, in limita proprietatilor abonatilorSC RAJA SA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de executie lucrari, inclusiv livrarea contorilor, pentru contorizarea gospodariilor individuale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332200-5 - Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 791, 303.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7500 Denumirea: Contorizare gospodarii individuale- LOT I
V.1) Data atribuirii contractului 3/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLUID SERV SA
Adresa postala: B-dul Tomis, nr. 143 A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900170, Romania, Tel.0241519603, Fax: 0241519603
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5351007.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7946 Denumirea: Contorizare gospodarii individuale- LOT II
V.1) Data atribuirii contractului 3/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GENERAL FLUID SA
Adresa postala: Str. Cutitul de Argint, nr. 14, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040557, Romania, Tel.0213310078, Fax: 0213310078
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4440296.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0330084, Romania, Tel.021.310 46 41, Fax: 021.310 46 42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directiajuridica- SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi nr 22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel.0241664046, Fax: 0241661940
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2008 09:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer