Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitionare de servicii de tiparire si distributie a revistei ?Migrant in Romaina? si a suplimentelor aferente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
73.961 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONPHYS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131241/28.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Intercultural Timisoara
Adresa postala: Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300173, Romania, Punct(e) de contact: Calin Rus, Tel. +40 256498457, In atentia: Romina Matei, responsabil achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 256203942, Adresa internet (URL): www.intercultural.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie neguvernamentala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractde achizitionare de servicii de tiparire si distributie a revistei?Migrant in Romaina? si a suplimentelor aferente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: La nivel national conform graficului de distributie anexat in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO424 - Timis
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii de tiparire si distributie revista ?Migrant in Romania? si a suplimentelor aferente
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
73, 960.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
625
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 625 Denumirea: Contract de achizitionare de servicii de tiparire si distributie a revistei ?Migrant in Romaina? si
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONPHYS S.R.L.
Adresa postala: str. Strandului nr. 52, ,Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240015, Romania, Tel. 0250733323, Email: [email protected], Fax: 0250731522, Adresa internet (URL): www.conphys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 99225.81 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73960.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Integrare, Programul anual 2011
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bv.Stavropoleos nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2012 17:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer