Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract achizitie Servere si echipamente conexe


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 129213/28.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121993
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul National de Evaluare si Examinare
Adresa postala: STR GENERAL BERTHELOT, NR 26, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: NEAGU MARIANA, Tel. +40 213144411, Email: [email protected], Fax: +40 213103207, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract achizitieServere si echipamente conexe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul National de Evaluare si Examinare str. General Berthelot, nr. 26, sector 1
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servere si echipamente conexe: RACK echipament de retea, unitati de stocare, accesorii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
39173000-5-Unitati de stocare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 29, 000 RON si 329, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 34/21086 Denumirea: Contract furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 13.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: Str. Pictor Dan Mihail, nr. 6, bl. 63, sc. 1, et. 4, ap. 16, cam. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051919, Romania, Tel. 031.710.16.82, Email: [email protected], Fax: 031.710.16.80, Adresa internet (URL): www.qbs.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 329000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 32/31536 Denumirea: Contract furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 13.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: Str. Pictor Dan Mihail, nr. 6, bl. 63, sc. 1, et. 4, ap. 16, cam. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051919, Romania, Tel. 031.710.16.82, Email: [email protected], Fax: 031.710.16.80, Adresa internet (URL): www.qbs.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 161000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 27/25088 Denumirea: Contract furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 13.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: Str. Pictor Dan Mihail, nr. 6, bl. 63, sc. 1, et. 4, ap. 16, cam. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051919, Romania, Tel. 031.710.16.82, Email: [email protected], Fax: 031.710.16.80, Adresa internet (URL): www.qbs.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel. +40 213195180, Fax: +40 213195176, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul National de Evaluare si Examinare
Adresa postala: str. General Berthelot, nr. 26, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 2131444, Email: [email protected], Fax: +40 213103207, Adresa internet (URL): www.rocnee.eu
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2012 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer