Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de prestari servicii tehnice de management si consultanta pentru urmarirea executiei programului de finalizare a lucrarilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor de invatamant si cultura din municipiul Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
349.986 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 18776/31.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58775
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONFORT URBAN S.R.L.
Adresa postala: Piata ovidiu nr.9, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900745, Romania, Punct(e) de contact: Lucia Andrei, Tel.0241/614973, Email: [email protected], Fax: 0241/672299, Adresa internet (URL): www.conforturban-ct.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract deprestari servicii tehnice de management si consultanta pentru urmarirea executiei programului de finalizare a lucrarilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor de invatamant si cultura din municipiul Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
consultanta pentru urmarirea executiei programului de finalizare a lucrarilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor de invatamant si cultura din municipiul Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72220000-3 - Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
349, 986RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
punctaj financiar
55%
Descriere:
2.
punctaj tehnic
45%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3190 Denumirea: servicii de management si consultanta pt urmarirea ranforsarii tramei
V.1) Data atribuirii contractului 5/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Stupca, nr. 6, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061042, Romania, Tel.434.18.23; 434.17.05, Email: [email protected], Fax: 434.18.20, Adresa internet (URL): www.consilierconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 301000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 294106.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
curtea de apel constanta
Adresa postala: str. traian nr. 31, Localitatea: constanta, Cod postal: 900473, Romania, Tel.0241/551345, Fax: 0241/551343
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CNSC bucuresti
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 7, sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic
Adresa postala: piata ovidiu nr. 9, Localitatea: constanta, Cod postal: 900745, Romania, Tel.0241/614973, Email: [email protected], Fax: 0241/672299, Adresa internet (URL): www.conforturban-ct.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2009 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer