Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE ACHIZITIE AUTOSPECIALE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.893.500 RON

Castigatorul Licitatiei: STIMPEX S.A.
Anunt de atribuire numarul 139879/09.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135399
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Adresa postala: Strada Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032572, Romania, Punct(e) de contact: IGSU-Directia Planificare si Asigurare Tehnico Materiala -Str.CEASORNICULUI nr.19, Sect. 1, Tel. +40 212322640, In atentia: SERBU LUCIAN si COJANU MIHAI, Email: [email protected], Fax: +40 2332017, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE ACHIZITIE AUTOSPECIALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 0333 BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE ACHIZITIE AUTOSPECIALEAUTOSPECIALA PENTRU DECONTAMINARE PERSONAL (ADP) ? 1 buc, conform specificatie tehnica nr. 53590/05, 10, 2012.AUTOSPECIALA PENTRU DECONTAMINARE TEHNICA (ADT)? 1 buc, conform specificatie tehnica nr.53589/05, 10, 2012.AUTOSPECIALA PENTRU TRANSPORT SCAFANDRII? 1 buc, conform specificatie tehnica nr. 47.705/3.Fonduri europene nerambursabile- Proiect ?Joint Risk Monitoring during Emergencis in the Danube Area Border? - Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara 2, DMI 2.2.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144200-0 - Vehicule pentru servicii de urgenta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 893, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
53596 DIN 05.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S208-342341din27.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 71455 Denumirea: AUTOSPECIALA PENTRU DECONTAMINARE TEHNICA
V.1) Data atribuirii contractului 28.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIMPEX S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032368, Romania, Tel. 021-345.66.48, Email: [email protected], Fax: 021-345.15.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1508064.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1398500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 71456 Denumirea: AUTOSPECIALA PENTRU DECONTAMINARE PERSONAL
V.1) Data atribuirii contractului 28.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIMPEX S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032368, Romania, Tel. 021-345.66.48, Email: [email protected], Fax: 021-345.15.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1610887.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1495000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ?Joint Risk Monitoring during Emergencis in the Danube Area Border? - Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara 2, DMI 2.2
VI.2) Alte informatii
Solicitarile de clarificari vor imbraca forma unui document, semnat si stampilat, transmis prin posta sau fax, , in zilele lucratoare, intre orele 08.00 ? 16.00.In cazul in care doua sau mai multe oferte, se vor clasa pe primul loc, continand in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al I.G.S.U.- int. 0117
Adresa postala: str. Ceasornicului nr. 19, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 014112, Romania, Tel. +40 212322640, Fax: +40 212332017
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2013 11:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer