Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE ACHIZITIE DE LUCRARI DE INSTALARE DE ECHIPAMENTE SANITARE


Anunt de participare numarul 29834/27.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL ORASENESC ZIMNICEA
Adresa postala: STR. IMPARATUL TRAIAN NR.68-72, Localitatea: Zimnicea, Cod postal: 145400, Romania, Punct(e) de contact: AUREL FULGA, Tel.0247366995, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0247366995
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE ACHIZITIE DE LUCRARI DE INSTALARE DE ECHIPAMENTE SANITARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE ACHIZITIE DE LUCRARI DE INSTALARE DE ECHIPAMENTE SANITARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332400-7 - Lucrari de instalare de echipamente sanitare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 75, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 18.10.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE EXECUTIE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOSIEREA MAI MULTOR OPERATOTI ECNOMICI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PT. EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR MENTIONATE CERTIFICATE DE INREGISTRARE EMISE DE ONRC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL LA 31.12.2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR MENTIONATE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR LA CASIERIA UNITATII
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.09.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2007 10:00
Locul: LA SEDIUL UNITATII SALA RAPORT DE GARDA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE LICITATIE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 5 SEC. 4 BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILUL NATIONAL DE SOLUTIONARE ACONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6 SEC. 3 LOCALITATEA BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
PRECIZARI PRIVIND TERMENUL( TERMENELE)DE EXERCITARE ACAILOR DE ATAC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL SPITALULUI ZIMNICEA
Adresa postala: STR. IMPARATUL TRAIAN NR.68-72, Localitatea: ZIMNICEA, Cod postal: 145400, Romania, Tel.0247366861, Fax: 0247366804
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2007 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer