Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie pentru servicii hoteliere, servicii restaurant, inchiriere sala de conferinte si servicii de interpretariat pentru derularea vizitelor de studiu din Portugalia, Danemarca si Germania pentru proiectul ID53132


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
539.713 RON

Castigatorul Licitatiei: PARALELA 45 TURISM SRL
Anunt de atribuire numarul 137150/07.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: ANDREI LINU, Tel. +40 214056200, In atentia: MIRELA STANCIU, Email: [email protected], Fax: +40 0213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: http: //www.cnred.edu.ro/#Sistemul-IMI
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie pentru servicii hoteliere, servicii restaurant, inchiriere sala de conferinte si servicii de interpretariat pentru derularea vizitelor de studiu din Portugalia, Danemarca si Germania pentru proiectul ID53132
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: Portugalia
Danemarca
Germania
Codul NUTS: RO - ROMANIA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii hoteliere, servicii de restaurant si de Inchiriere sala de conferinte?, precum si ?servicii de interpretariat?pentru derularea vizitelor de studiu din: Portugalia (24-29 iunie 2013), Danemarca (27 mai - 1 iunie 2013), Germania (17-22 iunie 2013 ) - pentru proiectul ID 53132
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55100000-1 - Servicii hoteliere (Rev.2)
55120000-7-Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)
55300000-3-Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)
79540000-1-Servicii de interpretariat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
539, 712.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3210/53132 Denumirea: Contract de servicii hoteliere, restaurant si inchiriere sala de conferinte ID53132
V.1) Data atribuirii contractului 20.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PARALELA 45 TURISM SRL
Adresa postala: B-DUL. ELISABETA, NR29-31, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050012, Romania, Tel. 0213111958, Email: [email protected], Fax: 0213122774, Adresa internet (URL): www.paralela45.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 568207.73 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 539712.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2013 12:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer