Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de servicii de asistenta tehnica pentru conectare componenta software ECS2 a Sistemului Informatic Integrat Vamal la Domeniul Comun (DGTAXUD)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
419.940 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BULL ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 53135/11.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 40793
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala a Vamilor
Adresa postala: str. Matei Millo nr. 13 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010144, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Grafcenco, Valentin Radu, Tel.(40-21)3155858 int 513, In atentia: Adrian Costin, Director D.T.I.C.S.V., Email: nicola[email protected] ; [email protected], Fax: (40-21)3102672, Adresa internet (URL): www.customs.ro, Adresa profilului cumparatorului: http: //www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de servicii de asistenta tehnica pentru conectare componenta software ECS2 a Sistemului Informatic Integrat Vamal la Domeniul Comun (DGTAXUD)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul central al Autoritatii Nationale a Vamilor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul il constitue achizitionarea de servicii de asistenta tehnica pentru conectarea componentei software ECS Faza 2 a Sistemului Informatic Integrat Vamal National la Domeniul Comun al DG TAXUD prin Reteaua Comuna de Comunicatii a Comisiei Europene (CCN) si Sistemul Comun de Interfete (CSI).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72500000-0 - Servicii informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
419, 939.78RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S73-098603din15.04.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26 Denumirea: Contract de servicii "serv. de asist. tehnica pt conectare componenta soft. ECS2 a SIIV la DGTAXUD
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BULL ROMANIA SRL
Adresa postala: Calea VICTORIEI Nr.155, Bl.D1, Tronson 5, Et.11, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010096, Romania, Tel.021.31.07.63, Fax: 021.310.07.65
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 420169.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 419939.78 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, Nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica- Autoritatea Nationala a Vamilor
Adresa postala: Str. Matei Millo, Nr.13, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010144, Romania, Tel.3155858, Fax: 3158251
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2008 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer