Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie publica de furnizare echipamente de tehnica de calcul IT (computere personale) si pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale PC (licente software Office)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
785.250 RON

Castigatorul Licitatiei: ALLIANCE COMPUTERS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143617/01.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138826
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Adresa postala: Str.Constantin Nacu, nr.3, sect.2 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Serbanescu, Tel. +40 0213278100, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213124365, Adresa internet (URL): www.anre.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Reglementari in domeniul energetic
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie publica de furnizare echipamente de tehnica de calcul IT (computere personale) si pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale PC (licente software Office)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: in Sediul ANRE din Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucuresti.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare pentru achizitia unui numar de 150 computere personale (model 1-100 buc, model 2 ? 50 buc) si 150 licente software Office, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
48624000-8-Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
785, 250RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20890/23.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S094-160131din16.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 88 Denumirea: Contract de achizitie publica de furnizare echipamente de tehnica de calcul IT
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALLIANCE COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: CALEA VACARESTI NR.182, BLOC 23, SC.1, ET.6, AP.20, SECTOR 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040327, Romania, Tel. 021-3374044, Email: [email protected], Fax: 021-3374098, Adresa internet (URL): www.alliancecomputers.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 786291.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 785250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc si acordul/rile de asociere.Ofertantulva completa - Declaratia privind asociatii - Formularul nr. 5;2.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari in vederea transmiterii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, care vor fi incarcate in SEAP.3. Operatorul economic castigator va deschide cont bancar la una din unitatile de Trezorerie ale Statului.4.Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura de atribuire.5. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei - Directia Tehnica IT ? Biroul Achizitii, Investitii sau Directia Juridica
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr. 3, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Tel. +4 0213278101, Email: [email protected], Fax: +40 213124365, Adresa internet (URL): www.anre.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer