Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de achizitie publica in vederea realizarii unor servicii de tiparire si livrare a materialelor de publicitate si reclama pentru obiectivele promovate in cadrul proiectului ?Clujul ? peisaj cultural?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
68.650 RON

Castigatorul Licitatiei: QUAL MEDIA GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 130525/12.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119270
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr.106;, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Punct(e) de contact: ALIN TISE, Tel. 0372 640 040, In atentia: Mariana Ratiu, Email: [email protected], Fax: 0372 640 060, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract de achizitie publica in vederea realizarii unor servicii de tiparire si livrare a materialelor de publicitate si reclama pentru obiectivele promovate in cadrul proiectului ?Clujul ? peisaj cultural?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Judetul Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea de materiale publicitare tiparite, mentionate in caietul de sarcini, pentru obiectivele promovate in cadrul proiectului ?Clujul ? peisaj cultural?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
79820000-8-Servicii conexe tiparirii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
68, 650RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12710/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15873/60 Denumirea: Servicii tiparire materiale publicitate si reclama pentru proiectul Clujul - Peisaj Cultural
V.1) Data atribuirii contractului 11/4/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUAL MEDIA GROUP S.R.L.
Adresa postala: Str.Ion Creanga, Nr. 125, Bl.C22, Ap.4, Localitatea: Cugir, Cod postal: 515600, Romania, Tel. 0264/450 006, Email: [email protected], Fax: 0264/591 672, Adresa internet (URL): www.qualmedia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 302521.01 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 68650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Clujul-peisaj cultural? finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, AXA 5 DMI 5.3 ? COD SMIS 19793Finantarea prin: Fondul European de Dezvoltare Regionala 85, 0%, buget national 13%, buget local 2 %
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Cluj
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 2-4, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. 0264-596110, Email: [email protected], Fax: 0264-596110, Adresa internet (URL): http: //www.justitia-romana.org/Cluj/Tribunalul-Comercial-Cluj.html
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr.106, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. 0372 640 060, Email: [email protected], Fax: 0372 640 060, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2011 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer