Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE ACHIZITIE:CARNE DE BOVINA, CARNE DE PORC SI UNTURA, COD CPV 15111100, 15113000, 15412100, 2 LOTURI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
155.416 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DOSA AGRO PROD COM SRL
Anunt de atribuire numarul 15943/30.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 9204
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Adresa postala: strada Trebely nr. 7, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540081, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Litiu, Tel.0265213512, In atentia: LITIUVASILE, Email: [email protected], Fax: 0265211561
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE ACHIZITIE: CARNE DE BOVINA, CARNE DE PORC SI UNTURA, COD CPV 15111100, 15113000, 15412100, 2 LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele din subordinea DGASPC Mures, conform documentatiei de atribuire.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie carne de bovina, carne de porc si untura, 2 loturi, pentru centrele din subordinea DAGASPC Mures grupate pe zonele Mures si Reghin.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15111100-0 - Carne de vita (Rev.1)
15113000-3-Carne de porc (Rev.1)
15412100-0-Grasimi animale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
155, 415.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14457 Denumirea: FURNIZARE CARNE DE BOVINA, CARNE DE PORC SI UNTURA
V.1) Data atribuirii contractului 7/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DOSA AGRO PROD COM SRL
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR. 759, Localitatea: CHIBED, Cod postal: 3289, Romania, Tel.0265-717782
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 188226.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 155415.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tg Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265-263694, Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al DGASPC Mures
Adresa postala: strada Trebely nr. 7, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540081, Romania, Tel.0265-213512, Email: [email protected], Fax: 0265-211561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2007 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer