Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Contract de construire ?la cheie? a parcului solar Mavrodin cu puterea instalata de 4,43MWe (c.a.) cu module fotovoltaice ? Construire, livrare, instalare si punere in functiune? in cadrul proiectului ?Obtinerea de energie electrica din resurse regenerab


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
24.999.684 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea Amatec GmbH si Verta Tel SRL
Anunt de atribuire numarul 144271/11.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140739
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOLAR POWER ENERGY RO S.R.L.
Adresa postala: Str. Prof. Dr. Ion Athanasiu 33, et.1, cam. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050676, Romania, Punct(e) de contact: Aurelia Ciugulin, Tel. +40 758081004, In atentia: Dieter Hepp, Email: [email protected], Fax: +40 214102806, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: Productia de energie electrica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Contract de construire ?la cheie? a parcului solar Mavrodin cu puterea instalata de 4, 43MWe (c.a.) cu module fotovoltaice ? Construire, livrare, instalare si punere in functiune? in cadrul proiectului ?Obtinerea de energie electrica din resurse regenerabile de energie. Parcul Solar Mavrodin?, cod SMIS: 630450/20946
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului il constituie construirea unui parc solar fotovoltaic in judetul Teleorman, in apropiere de comuna Nenciulesti cu o putere instalata de4, 43MWe (c.a.) pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile. Obiectul contractului reprezinta realizarea unui proiect ?la cheie? constand in construire, livrare, instalare si punere in functiune pentru construirea unui parc solar fotovoltaic cu o putere instalata de 4, 43MWe (c.a.), cuprinzand urmatoarele activitati, potrivit specificatiilor detaliate in caietul de sarcini: 1.Pregatirea organizarii de santier;2.Lucrari de amenajare a terenului pentru constructie;3.Imprejmuirea terenului cu gard;4.Structuri si fundatii;5.Constructie suporti si canale de cablu;6.Containere;7.Livrarea de module fotovoltaice de tip film subtire (thin film), conform specificatiilor din caietului de sarcini;8.Livrare echipamente electrice corespunzatoare (cabluri, invertoare, conexiuni, cutii de racordare, transformatoare de putere, celule 20 kV), conform specificatiilor din caietului de sarcini;9.Instalarea si punerea in functiune a parcului fotovoltaic cu puterea instalata de 4, 43MWe (c.a.) si efectuare probe (montaj module fotovoltaice, cablare, montare invertoare, conectare la SEN).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251100-2 - Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)
09331200-0-Module solare fotovoltaice (Rev.2)
31155000-7-Invertoare (Rev.2)
31171000-5-Transformatoare cu dielectric lichid (Rev.2)
45311000-0-Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24, 999, 683.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
172/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S115-195588din15.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 402 / 27.09.2013 Denumirea: Contract de antrepriza generalapentru Constructia la cheie a parcului solarMavrodin
V.1) Data atribuirii contractului 06.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea Amatec GmbH si Verta Tel SRL
Adresa postala: Edhof, Localitatea: Hebertshofen, Cod postal: D-84332, Germany
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67862300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24999683.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR prin POS CCE Axa prioritara 4 DMI 4.2 ?Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SOLAR POWER ENERGY RO S.R.L.
Adresa postala: Str. Prof. Dr. Ion Athanasiu nr.33, etaj 1, camera 6, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050676, Romania, Tel. +40 214105693, Email: [email protected], Fax: +40 214102806
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer