Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie lucrari - Slobozia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.952.885 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GENERAL GAME SRL
Anunt de atribuire numarul 27478/03.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12401
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oficiul National al Monumentelor Istorice
Adresa postala: Strada Ienachita Vacarescu Nr. 16 Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040157, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Negoita, Tel.3365424, Email: [email protected], Fax: 3365069, Adresa internet (URL): www.monumenteistorice.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale- Recreere, cultura si religieAltele: Restaurare monumente istorice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie lucrari - Slobozia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Manastirea Sf. Voievozi, Slobozia, jud. Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de consolidare - restaurare ziduri incinta si turnuri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 952, 885.29RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
durata de executie
20%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/2007 Denumirea: Contract de executie de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GENERAL GAME SRL
Adresa postala: str. Garii, nr. 3, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510194, Romania, Tel.0258.84.20.64
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2392740.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1952885.29 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: sos. Oltenitei nr. 110-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.332.35.64, Fax: 332.11.88, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curte de Apel Bucuresti
Adresa postala: sos. Oltenitei nr. 110-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.332.35.64, Fax: 332.11.88
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul de Avizare Juridica si Contencios din cadrul ONMI
Adresa postala: str. Ienachita Vacarecu nr. 16, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040157, Romania, Tel.336.54.24, Fax: 336.50.69
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2007 10:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer