Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie lucrari : Reabilitarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor la Dunare, in incinta Oltenita-Surlari- Dorobantu, km. 422-426, Judetul Calarasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.371.024 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ARGOS SA Cernavoda asociat cu SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL Bucuresti
Anunt de atribuire numarul 17628/10.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 18222
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Dan-Florin MARACINEANU, Tel.021-3322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratia Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii.Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie lucrari : Reabilitarealucrarilorde aparare impotriva inundatiilor la Dunare, in incinta Oltenita-Surlari- Dorobantu, km. 422-426, Judetul Calarasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oltenita-Ulmeni, jud. Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de prevenire si aparare impotriva inundatiilor, prin refacerea sectiunii digului de aparare impotriva inundatiilor la Dunare pe o lungime de 550 metri intre km.423+750 si km.424+300 si executarea lucrarilor de aparare de mal pe o lungime de 2300 metri intre km.422+800 si km.425+100
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 371, 025.48RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
Durata de executie
5%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
02/21.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S52-064086din15.03.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 0711217 Denumirea: Reab.lucr.de aparare impotriva inund.la Dunare, in incinta Oltenita-Surlari-Dorobantu, km422-426jud.Cl
V.1) Data atribuirii contractului 11/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARGOS SA Cernavoda asociat cu SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL Bucuresti
Adresa postala: Str. Canalului nr.11, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: --, Romania, Tel.0241238440, Fax: 0241238197
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37371025.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): SAPARD: Masura 2.1 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale. Submasura de infrastructura de prevenire si protectie impotriva inundatiilor
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021 310 46 41, Fax: 021 310 46 42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei 107-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel.021-332 28 16, Fax: 021-332 21 83
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2007 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer