Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A UNUI NUMAR DE 14 IMOBILE, ZONA 5


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.646.061 RON

Castigatorul Licitatiei: ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 132006/26.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134952
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
Adresa postala: Bd.Regina Elisabeta, nr.29-31, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 75540, Romania, Punct(e) de contact: Aurelia Negru, Tel. +40 213126279, Email: [email protected], Fax: +40 213126279, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A UNUI NUMAR DE 14 IMOBILE, ZONA 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: 14 IMOBILE SITUATE IN SECTORUL 5, ZONA 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A UNUI NUMAR DE 14 IMOBILE, ZONA 5, CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45421100-5-Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)
45443000-4-Lucrari de fatade (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 646, 061.34RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16380 Denumirea: lucrari de reabilitare termica a unui numar de 14 imobile
V.1) Data atribuirii contractului 05.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Crusovat, nr.3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012575, Romania, Tel. 021 6677263, Email: [email protected], Fax: 021 6677256
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10699032.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8646061.34 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI
Adresa postala: BD. UNIRII NR. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083600, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica, Primaria Sector 5
Adresa postala: Bd. Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050012, Romania, Tel. +40 213144318, Email: [email protected], Fax: +40 213144990, Adresa internet (URL): www.sector5.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2013 16:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer