Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie lucrari suplimentare Locuinte pentru tineri destinate inchirierii judetul Giurgiu, mun.Giurgiu, Sos. Portului etapa 1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.305 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ZEUS SA
Anunt de atribuire numarul 143355/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Nationala pentru Locuinte
Adresa postala: Bd. Unirii, nr 61, Bl. F3, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Draica, Tel. +40 213076712, Email: [email protected], Fax: +40 213260498
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie lucrari suplimentare Locuinte pentru tineri destinate inchirierii judetul Giurgiu, mun.Giurgiu, Sos. Portului etapa 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Giugiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea lucrarilor suplimentare de executie la obiectivul de investitii Locuinte pentru tineri destinate inchirierii judetul Giurgiu, mun.Giurgiu, Sos. Portului etapa 1.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 304.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: Contract de executie lucrari suplimentare Locuinte pentru tineri destinate inchirierii jud. Giurgiu
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ZEUS SA
Adresa postala: str.Exercitiu, bloc D16, parter., Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110438, Romania, Tel. 0248/251450, Fax: 0248/251910
SC OLTCONS SA
Adresa postala: str. Aleea Rozelor nr.2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230038, Romania, Tel. 0249/433957, Fax: 0249/433957
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36304.53 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36304.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-au aplicat prevederile art.122 lit.i din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare respectandu-se cumulativ urmatoarele conditii: -atribuirea a fost facuta contractantului initial-lucrarile suplimentare de executie nu au putut fi separate de contractul initial si sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia-valoarea contractului de executie de lucrari suplimentare nu depaseste 20% din valoarea contractului initial.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bd. Unirii nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 214083700, Email: [email protected], Fax: +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +40 213195180, Email: [email protected], Fax: +40 21301674
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica si Contencios
Adresa postala: Bd. Unirii nr.61, bloc F3, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania, Tel. +40 213204460, Fax: +40 213206110, Adresa internet (URL): www.anl.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer