Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de furnizare - subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77 si TABC-79


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
381.629 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.FILIALA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
Anunt de atribuire numarul 38622/11.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02494
Adresa postala: Str.Nicolae Balcescu, nr.2, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130167, Romania, Punct(e) de contact: DAN NITA, Tel.0245613424, In atentia: Mr.ing.Marius GHEORGHE, Email: [email protected], Fax: 0245617373
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract de furnizare- subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77 si TABC-79
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 01370 Targoviste
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract de furnizare- subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77 si TABC-79
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34320000-6 - Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.1)
25122130-2-Tuburi de cauciuc (Rev.1)
25122220-0-Garnituri de etansare (Rev.1)
29141110-3-Arbori de transmisie (Rev.1)
34322100-1-Echipamente de frana (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
381, 629.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-12644 Denumirea: furnizare subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru TAB-77 si TABC-79
V.1) Data atribuirii contractului 8/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.FILIALA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
Adresa postala: Str. Teis, Nr. 16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0722260531;0245666730, Email: [email protected], Fax: 0245667384, Adresa internet (URL): www.uamoreni.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 381629.26 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118090
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al UM 02494 Targoviste
Adresa postala: Str.N.Balcescu, nr.2 , Jud.Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130167, Romania, Tel.0245613424, Email: [email protected], Fax: 0245617373
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2008 14:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer