Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de furnizare - echipament sportiv de prezentare (trening prezentare, pantofi sport de prezentare, tricou prezentare, geanta sport de prezentare si canadiana de prezentare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
358.400 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELMEC ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 36898/05.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 20480
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02301
Adresa postala: bucuresti, sector 6, blv. ghencea, nr. 35, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061701, Romania, Punct(e) de contact: dorin dragan, Tel.0214136007, Email: [email protected], Fax: 0214130961
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract de furnizare - echipament sportiv de prezentare (trening prezentare, pantofi sport de prezentare, tricou prezentare, geanta sport de prezentare si canadiana de prezentare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M.02301 Bucuresti, b-dul Ghencea nr. 35, sector 6
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia produselor: trening prezentare, pantofi sport de prezentare, tricou si sort de prezentare, geanta sport, canadiana de prezentare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18412000-0 - Imbracaminte sport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
358, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
calitatea
30%
Descriere:
3.
termen de garantie
10%
Descriere:
4.
termen de livrare
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A5120
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-6103 Denumirea: ACHIZITIE ECHIPAMENT SPORTIV DE PREZENTARE
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELMEC ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: strada Take Ionescu nr. 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.0214117086, Fax: 0214117087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 404000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 358400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoles nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected], Fax: 021/3191674
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti, sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3191674, 021/3195176, Email: [email protected], Fax: 021/3191674
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu juridic din cadrul U.M. 02301 Bucuresti
Adresa postala: b-dul Ghencea nr. 35, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061701, Albania, Tel.021/4136007 int113, Email: [email protected], Fax: 021/4130961
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2008 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer