Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE - ECHIPAMENTE MEDICALE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.820.838 RON

Castigatorul Licitatiei: RADIUS MEDICAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 93056/14.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Adresa postala:  B-DUL REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050013, Romania, Punct(e) de contact:  VIRGINIA CALINESCU, Tel. 021/310.10.59, Email:  [email protected], Fax:  021/310.10.69, Adresa internet (URL):  www.assmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE - ECHIPAMENTE MEDICALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA -GINECOLOGIE"PROF. DR. PANAIT SARBU"
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU DOTAREA SECTIEI ATI- NEONATOLOGIE A SPITALULUICLINIC DE OBSTETRICA -GINECOLOGIE"PROF. DR. PANAIT SARBU" .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 820, 838.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6289
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6826 Denumirea: ECHIPAMENTE SUPORT MICRO-MEDIU ? LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RADIUS MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Italiana, nr. 25, Etaj 1, Ap. 3-4, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020974, Romania, Tel. 021.317.21.02, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021.317.21.05, Adresa internet (URL):  www.radiusmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 855322.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 854000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6825 Denumirea: INFRASTRUCTURA SI MOBILIER MEDICAL ? LOT 3
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EYECON MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Pajurei, Nr. 26, Bloc 24, Ap.19, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013158, Romania, Tel. +40213119161, Email:  [email protected], Fax:  +40213119161, Adresa internet (URL):  www.eyeconmedical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 178629.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 178210.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6827 Denumirea: ECHIPAMENTE PENTRU DIAGNOSTICARE, SUPORT RESPIRATOR SI MONITORIZARE FUNCTII VITALE - LOT 2
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Alsa Imed S.R.L
Adresa postala:  Str. Buestrului, Nr. 24, Sector 2, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020235, Romania, Tel. 0212103004, Email:  [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1788629.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1788628.02 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Aceasta achizitie de urgenta a fost determinata de un eveniment nefast si imprevizibi , datorat unui incendiu devastator produs la data de 16.08.2010 la Clinica de Terapie Intensiva Noi ? Nascuti a Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ?Prof. Dr. Panait Sarbu? unde echipamentele medicale aflate in dotarea acestei sectii au fost distruse .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti- Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii, Nr. 37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040035, Romania, Tel. 021/408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021/408.37.00
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti Sectia a- VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, Nr. 5, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/319.14.93, Email:  [email protected], Fax:  021/319.16.49
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu Juridic
Adresa postala:  Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale BucurestiSediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina, Clinica Boli Profesionale , etaj 1, Sos Stefan celMare, Nr. 19-21, sector 2, Bucuresti., Localitatea:  Bucuresti., Cod postal:  020058, Romania, Tel. 021/310.10.59, Email:  [email protected], Fax:  021/310.10.69
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2010 16:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer