Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare autospeciale 8+1, autospeciala trafic rutier si autospeciale 4+1,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.318.970 RON

Castigatorul Licitatiei: MIDOCAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144446/05.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139726
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Politia Locala Sector 2
Adresa postala: Sos. Pantelimon, nr. 27, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Punct(e) de contact: Aurel Dobrila, Tel. +40 0212525103/132, Email: [email protected], Fax: +40 0212525014, Adresa internet (URL): Sos. Pantelimon, nr. 27, sector 2, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizareautospeciale 8+1, autospeciala trafic rutier si autospeciale 4+1,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Politiei Locale Sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 27
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare: autospeciale 8+1 cu rampe de semnalizare, autospeciala trafic rutierautospeciale 4+1 cu rampe de semnalizare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34100000-8 - Autovehicule (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 318, 970RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S119-202904din21.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12008 Denumirea: contr. furnizare autospeciale 8+1 si autospeciasla trafic rutier
V.1) Data atribuirii contractului 22.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MIDOCAR S.R.L.
Adresa postala: SOSEAUA ODAI, NR.219-225, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031604, Romania, Tel. +40 0722610296, Email: [email protected], Fax: +40 3505841, Adresa internet (URL): http: //www.midocar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 754032.26 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 753950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 12330 Denumirea: contract autospeciale 4+1
V.1) Data atribuirii contractului 29.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AUTO MARCU'S GRUP SA
Adresa postala: Sos.Pantelimon Nr.450 Sector 2 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021646, Romania, Tel. 0212556446, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0212557338
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 565056.68 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 565020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele prezentate in ultima runda a licita?ieielectronice sunt egale, atunciautoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertan?ilor care au oferit cel mai mic pre? o noua oferta financiarain plic inchis, caz in carecontractul va fiatribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2013 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer